fbpx

Tijdens vollemaan is de maan op haar krachtigst, in volle glorie staat de maan in haar licht. Dit kan zo zijn uitwerking op jou hebben. Zeker als je gevoelig bent voor energie van buitenaf. Ook jij zal je krachtiger voelen en iets met al die voelbare energie willen doen. Dat kan ervoor zorgen dat rondom vollemaan slechter slaapt en je onrustig voelt.

Twee astrologische dierenriemtekens

De zon en maan staan tijdens vollemaan in twee tegenovergestelde astrologische dierenriemtekens. De vollemaan van zondag 9 februari is een uitwerking van Waterman in Zon en Leeuw in Maan. Dat maakt dat je vol zelfvertrouwen klaar bent voor nieuwe mogelijkheden.

Zon in Waterman

Waterman is een luchtteken dat graag naar een stip aan de horizon toewerkt. Door zich even af te zonderen kan hij zijn gedachten de revue laten passeren. Deze ruimte zorgt voor een frisse, nieuwe blik. Een Waterman wil daarnaast graag zijn eigen weg kunnen gaan. Als de nieuwe ideeën niet in de huidige situatie toepasbaar zijn, dan zorgt een Waterman wel voor een nieuwe omgeving. Dat kan ervoor zorgen dat een Waterman radicaal besluit een andere weg in te slaan.

Leeuw in Maan

Een Leeuw bezit een enorme dosis zelfvertrouwen. Het is een dierenriemteken dat graag op de voorgrond treedt en van zich laat horen. Veelal op een creatieve manier. Als vuurteken houdt een Leeuw van warmte en gezelligheid. Hij zoekt graag anderen op om gevleid te worden. Bescheidenheid komt niet echt in het woordenboek van een Leeuw voor.

Vol zelfvertrouwen je eigen weg gaan

De combinatie van Waterman en Leeuw tijdens deze vollemaan kan ervoor zorgen dat je radicaal besluit je eigen weg te gaan. De krachtige energie maakt het mogelijk knopen door te hakken. Je wilt niet langer anderen pleasen, het gaat vanaf nu om jou en wat jij wilt. Onafhankelijk van anderen zal je een nieuwe, frisse start willen maken. Een start waarin je meer op de voorgrond zal treden. Je wilt gaan staan voor jouw waarden en idealen. Hoofd omhoog, borst vooruit en blik op oneindig.

Afscheid nemen van het oude tijdens vollemaan

Vollemaan is ideaal om jezelf vrij te maken van gebeurtenissen of mensen. Wil je het vanaf nu anders? Is het tijd afscheid te nemen van bepaalde personen in je leven? Ben je klaar om gedane zaken achter je te laten? Gebruik dan de periode rondom vollemaan om je te bevrijden van deze negatieve energie. Door te vergeven, dankbaarheid uit te spreken voor de geleerde lessen en alles een plekje te geven, creëer je ruimte voor iets nieuws.

Je kunt dit doen door het vollemaan ritueel uit te voeren waar ik al eerder over heb geschreven. Op steeds meer yogascholen wordt een vollemaan meditatie gegeven. Of zoek een fijne meditatie op Youtube. Ook kun je je toekomstige ik een brief schrijven.

Drie essentiële vragen tijdens vollemaan in Leeuw

Stel jezelf tijdens vollemaan in Leeuw de volgende drie vragen:
1.    Heb ik mezelf genoeg geuit?
2.    Besteed ik genoeg tijd en ruimte om mijn creativiteit te laten stromen?
3.    Waar ben ik trots op?

Neem even de tijd om deze vragen voor jezelf te beantwoorden. Is er iets wat je in de toekomst anders wilt doen? Waar het tijd voor is afscheid van te nemen? Doe dat dan nu tijdens vollemaan. Maak jezelf klaar voor die nieuwe, frisse start waar Waterman naar verlangt. Zorg ervoor dat je vol zelfvertrouwen voor je verlangens gaat staan. Go get them tiger!